Lightroom is een ontzettend handig programma. Niet alleen voor het bewerken van foto’s, maar ook voor het organiseren van je foto’s is Lightroom een must have voor de digitale fotograaf. Maar er zijn een paar dingen die je NIET moet doen als je met Lightroom werkt. Wat? Dat lees je in dit artikel!

1. Mappen verplaatsten of hernoemen in Finder/Verkenner

Op het moment dat je een map verplaatst buiten Lightroom, dan raakt Lightroom Classic in de war. In de catalogus van Lightroom staat genoteerd op welke locatie op de harde schijf hij een bepaalde foto moet zoeken. Maar op het moment dat jij de locatie van een map (en daarmee dus ook van de foto’s erin) verplaatst buiten Lightroom om (bijvoorbeeld in Finder of Verkenner), dan kan Lightroom de foto’s niet meer terugvinden.

Vergelijk dit maar met het parkeren van je auto. Als jij jouw auto parkeert op de tweede verdieping van de parkeergarage in vak B1, maar iemand anders verzet je auto (zonder dat jij dit weet) en rijdt deze naar de derde verdieping in vak G4, dan ben jij ook in de war!

Wanneer je een foto of een map wilt verplaatsen, doe dit dan dus niet in Finder of Verkenner maar juist in Lightroom Classic zelf. Dit kan gewoon door simpelweg mappen te slepen. Lightroom verplaatst de mappen (dus ook zichtbaar in Finder /Verkenner), maar noteert gelijktijdig deze wijziging ook in de catalogus.

Heb je een map toch van locatie veranderd en kun je de foto’s niet meer vinden? Dan is er gelukkig nog een manier om Lightroom de foto’s die kwijt zijn alsnog terug te laten vinden.

2. Bestanden hernoemen buiten Lightroom

Om dezelfde reden dat je geen mappen moet verplaatsen, mag je ook de bestandsnaam ook niet zomaar veranderen. Als je dit wilt doen, gebruik je ook de ingebouwde functie van Lightroom. Dit kan zowel tijdens het importeren, maar ook als de foto’s al op je computer staan. Ga hiervoor in de Bibliotheekmodule naar het tab Metagegevens.

3. Geëxporteerde JPG ook foto’s toevoegen aan Lightroom

Wanneer je een foto hebt bewerkt en je wilt hier iets mee doen (bijvoorbeeld afdrukken of op internet plaatsen) dan is het nodig om de foto te exporteren. Het nieuwe bestand (vaak een JPG) mag je niet nogmaals in Lightroom importeren, want dat geeft veel verwarring.

Met twee keer hetzelfde bestand in Lightroom is het vaak onduidelijk wat de bewerkte versie is. Daardoor bestaat de kans dat je het geëxporteerde bestand opnieuw wilt gaan bewerken, terwijl je dit beter kunt doen vanuit de bewerking van het originele bestand (meestal het RAW-fotobestand).

Dus geexporteerde foto’s laat je altijd buiten Lightroom.

4. In de mapnaam alleen de datum noemen

Ik organiseer mijn foto’s op basis van de datum. Maar een mapnaam met alleen de datum is uiteindelijk erg onhandig. Want weet jij nog wat je een jaar geleden op 4 april of 8 oktober hebt gefotografeerd? Vast niet! Zorg daarom dat je naast de datum voorin de maand (om de mappen chronologisch te organiseren) ook een korte omschrijving noteert. Bijvoorbeeld de naam van wie je hebt gefotografeerd of de locatie. Denk hierbij aan punt 1 en verander de naam in Lightroom zelf!